Jak komunikovat se ženami

Naučte se hovořit s muži

Už jste si také měli možnost povšimnout, že v rámci populárně naučných publikací nejrůznějších autorů je možné se v oblasti komunikace a vzájemné interakce dostat k tématice toho, že jsou ženám poskytovány rady ohledně toho, jakým způsobem by měly komunikovat na pracovišti, se svými mužskými kolegy, a zejména pak hlavně v případech, kdy se nejedná o kolegy, ale nadřízené mužské pracovníky?
nápis komunikace
Na jednu stranu je nutné těmto knihám a jejich autorům poděkovat za řadu velmi zajímavých tipů, jimiž si jakožto ženy můžeme zjednodušovat svůj život na pracovním poli a taktéž se přitom můžeme přiučit něčemu novému, proniknout takzvaně do psýchy muže – pracovníka.
Na druhou stranu je nutné taktéž téměř nevěřícně kroutit hlavou nad takovými poznatky. Protože publikace, v nichž by bylo upozorňováno na to, jak by se měli muži chovat a komunikovat vůči svým ženským spolupracovnicím a nadřízeným, aby jeden pohledal.
Výsledkem je pak dojem, že mužský způsob komunikace je (minimálně pro oblast zaměstnání) tím pravým, správným způsobem, jak věci řešit. Vzhledem k tomu, že ovšem existují dvě pohlaví, je nutné upozornit, že není povinností žen se mužům přizpůsobovat v případě, že tito nejsou ochotni vyjít jim vstříc do půli cesty.
Proto jsme pánům připravili několik základních pouček pro to, aby byli schopni vnímat
a rozumět ženskému způsobu komunikace, uměli z něj těžit a zejména pak na něj adekvátním způsobem reagovat.
 rozhovor žen a mužů

Naučte se, pánové, hovořit se ženami

Jaké hlavní body je třeba si při hovoru se ženou uvědomovat?
1.       Ženy jsou docela běžně schopny efektivně komunikovat o více problémech či tématech najednou. – Pokud s tímto rozvětveným přístupem k realitě nejste schopni držet krok, je zapotřebí trénovat (zkuste pravidelně doma několik minut denně komunikovat s partnerkou
o tom, co jí samotnou zajímá či co jí zrovna leží na mysli).
2.       Ženy umějí zacházet s emocemi, a to i v rámci komunikace. Jsou tedy dobře schopné doprovázet své verbální projevy nikoli pouze gesty, ale také různým zabarvením a výškou hlasu tak, aby zdůraznili to, o čem zrovna mluví. Pokud Vás podobné projevy v hovoru matou, znervózňují či dokonce rozčilují, pak byste měli opět nejen pravidelně trénovat jejich dekódování, ale také si uvědomit, že je načase si osvojit dovednost, která Vám není vlastní, ovšem může Vás velmi osobně rozvíjet. Proč si tedy nerozšiřovat své vlastní kompetence? Na počítači jste se také museli naučit pracovat, nebo snad ne?


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup