Mezinárodní den srdce

Světová zdravotnická organizace – WHO, v překladu World Health Organisation, vyhlásila na den 29.září světový den srdce. Slaví se už od roku 2000. Počátek nejspíše směřoval ke zdraví a zdravému stylu v tom smyslu, abychom si udržovali srdce zdravé a neničili ho zbytečnými ať už stresory, kouřením, obezitou, nedostatkem pohybu atd.strom ve tvaru srdce jako symbol lásky.jpg
My tento svátek můžeme slavit v přeneseném slova smyslu i tak, že sami v sobě budeme pěstovat lásku, opečovávat tak své srdce optimismem, vlídností a upřímností sami k sobě. Srdce je nejdůležitější orgán v našem těle. Jakmile přestane pracovat, náš život končí. Proč si tedy vědomě ubližujeme třeba už jen tím, že nezměrně kouříme, zanášíme si cévy, které se pak následně zužují, až mohou vést k různým kardiovaskulárním problémům, které nás dovedou až k infarktu
Srdce potřebuje ke své činnosti teplo, lásku a vlídnost, jen tak zůstanou naše cévy a naše srdce pružné a budou pro nás pracovat ještě další dlouhá léta. Uvědomme si, že život nám byl darován a každý neměl to štěstí, že přežil prenatální stav, dětství, dospělost. Je stále čím dál tím více mladých lidí, kteří onemocní nevyléčitelnými chorobami a umírají mladí. Tak když nám byl život darován, opečovávejme své srdce, které se skrývá bezpečně ukryté v našem těle, v našem hrudníku. Srdce potřebuje ke svému životu hlavně kyslík a živiny.pár ona a on se drží za ruce a vytvářejí rukama srdce.jpg Kyslík vdechujeme, naučme se plnohodnotně dýchat, alespoň několikrát denně se zastavte a byť někde v ústraní se zhluboka nadechněte a pozvolna vydechněte. Srdce vám bude vděčné za přísun nejen kyslíku, ale i vědomí, že na něho myslíte. A živiny? Jaké živiny pro své srdce se vám vybavují? Vitamíny, minerály? Jistě budou srdci milé, ale nejdůležitější živinou je a zůstává láska. Pěstujme si proto lásku sami k sobě a sdílejme ji se svými dětmi, rodiči, kolegy.
Posílíme tím své srdce, které neokoraví, protože bude vyživováno prastarou živinou a to láskou.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup